Rozhovor s Penny Simkin

Diskusia na českom filmovom festivale Jeden svět.
18. mája 2021
Díváme se na ženu jen jako na tělo, z kterého je potřeba vyndat dítě
22. mája 2021

Novinárka portálu SME ŽENY Michaela Žúreková sa ropzprávala s protagonistkou filmu NEVIDITEĽNÁ, terapeutkou a dulou Penny Simkin (USA).

V uplynulých rokoch u nás téma pôrodníctva narástla na dôležitosti, na problémy, ktoré v ňom sú, sa začalo viac upozorňovať. Niekedy sa zdá, že je ťažké povedať, kde presne by sa mala udiať zmena. Niekde zdola? Na politickej úrovni? Na zdravotníckych školách?

Odpoveďou je všetko menované. No začať by sa malo aj tým, že si verejnosť tieto problémy začne uvedomovať. Lebo napríklad na zdravotnícke školy sa nevyvíja takmer žiaden tlak.

Niektoré veci, ktoré sa v nich učia, ako napríklad dôležitosť nástrihov, čo zaznieva aj vo filme, boli vyvrátené už pred polstoročím. 

Mladí lekári by mali začať čítať aktuálnu odbornú literatúru a začať spochybňovať svojich učiteľov. Samozrejme, sú aj prípady, keď má nástrih hrádze svoje výhody, ako napríklad, keď má dieťa problémy a treba, aby prišlo na svet čím skôr.

A niekedy ho žena potrebuje aj vtedy, keď je tkanivo hrádze tuhé a nie je dosť schopné sa roztiahnuť. No myslím si, že rozumná miera by mala byť niekde medzi 6 až 8 percentami. Existuje na Slovensku niečo také, ako pôrodný plán?

Áno, avšak zdravotníci nie vždy rešpektujú všetky priania žien.

Tam, kde sa pôrodné plány používajú už roky, si uvedomujú, že je veľmi dôležité, aby ich rešpektovali. A ak všetko splniť nemôžu, mali by na to mať dobrý dôvod a vysvetliť to rodičom.

Pôrodný plán treba splniť, ak pôrod prebieha v poriadku a je potrebné, aby ho poznali všetci, ktorí sa o ženu starajú, nielen jej lekár. Teda aj sestry a pôrodné asistentky.

Zdravotnícke prostredie má obrovskú moc a ak personál nemá žiadnu pohnútku, aby uspokojil potreby svojich pacientov, nič sa nezmení. V tomto bode prichádza aj úloha verejnosti. Dôležitá je predpôrodná príprava a vzdelanie žien, lebo ak budú akceptovať všetko, čo sa im povie, nič sa nezmení.

Pred rokmi ste založili organizáciu so skratkou PATTCh, ktorá sa venuje prevencii a aj práci so ženami, ktoré za sebou majú traumatický pôrod. Povedzte mi o nej viac.

Existujeme už vyše desať rokov. Nerešpektujúca starostlivosť pri pôrode, či už ide o ignorovanie, ponechanie osamote, nástrihy bez súhlasu a iné podobne násilné veci, pri ktorých sa ženy cítia nevypočuté a nerešpektované, v nich môžu neskôr vyvolať posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP).

Je to chronické, dlhodobé a škodlivé duševné ochorenie. PATTCh vznikla, pretože sme zistili, že veľa žien bolo počas pôrodu takto traumatizovaných. Sú skupiny žien, ktoré sa zaoberajú traumou po pôrode, no nespájajú si ju so starostlivosťou, ktorú pri pôrode dostali, ale napríklad s tým, že dieťa takmer zomrelo, alebo že museli ísť na cisársky rez.

Hlavným cieľom našej organizácie je dávať odborníkom a odborníčkam väčšie povedomie o traumatizujúcich pôrodoch a následne hľadať možnosti liečby.“

Celý rozhovor nájdete na web stránke SME ŽENY, 21.máj 2021