O filme

 

O filme Neviditeľná

Okolo nás sú ženy, ktoré pri pôrode zažívajú nerešpekt, manipuláciu, prípadne až násilie a ich želania o priebehu pôrodu sú zväčša vyhodnocované ako prehnané nároky na zdravotnícky personál. To, čo v bežnom živote by bolo neprijateľné, sa pri procese pôrodu akceptuje ako bežná prax.

K askáda udalostí počas pôrodu sa zapisuje do podvedomia ženy a ovplyvňuje jej celý ďalší život – v rodine, vo vzťahu, v spoločnosti. Ženine pocity okolie ťažko akceptuje a málokedy pripustí, že by bol pôrod pre ňu traumatickou skúsenosťou. Posttraumatická stresová porucha je choroba doposiaľ vnímaná ako následok závažnej traumatickej udalosti v živote človeka ako napr. vojna, autonehoda, smrť blízkeho človeka, týranie alebo sexuálne zneužívanie.

Nikdy sme si takúto závažnú chorobu nespájali s pôrodom, ktorý je všeobecne vnímaný síce ako nebezpečný, ale stále "najkrajší" zážitok v živote ženy. I keď lekári vedia o zmenenom správaní žien po pôrode, často ho označujú ako popôrodné blues, ktoré sa spája so so zmenami hladiny hormónov po pôrode. Navyše sú žena a dieťa po pôrode na pohľad zdraví, preto je ťažké uveriť, že žena zažíva bolesť a pôrod vníma ako traumatický zážitok. Samotná žena niekedy nedokáže rozpoznať, čo sa s ňou naozaj deje a to negatívne ovplyvňuje jej každodenný život.


Melody, Stella a Lucia sú tri ženy, z ktorých každá má svoj pohľad na život a zažité predchádzajúce pôrody.

Melody otehotnela v šestnástich a jej prvý pôrod skončil cisárskym rezom. Lekári si robili svoju prácu, no bez spolupráce s Melody. Zlá komunikácia, nerešpekt, násilné správanie bolo to, čo si z pôrodu zapamätala.

Druhý pôrod bol síce vaginálny, ale prístup zdravotníkov sa nezmenil. Udalosti, ktoré počas pôrodu zažila, v nej zanechali hlbokú bolesť. Pred tretím pôrodom, počas vyšetrení, reagovala na dotyky a prácu zdravotníkov zmätene až agresívne. Našťastie, prítomná pôrodná asistentka správne vyhodnotila jej správanie a skontaktovala ju s terapeutkou a dulou Penny Simkin. Vďaka tomuto stretnutiu sa Melody zmenil život a začala so svojou traumou pracovať.

Stella sa tešila na svoje prvé, vytúžené dieťa. Pôrod prebiehal bez komplikácii, až kým neprišla do nemocnice. Musela čeliť neúctivej komunikácii, snahe urýchliť jej pôrod a nerešpektovaniu pôrodného plánu, ktorý vyvrcholil nástrihom hrádze proti jej vôli.

Kaskáda medicínskych zásahov viedla k narušeniu jej integrity a prvým prejavom traumy. Nočné mory, výčitky voči partnerovi, depresie. Po tom, čo bola Stelle diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha (PTSD), rozhodla sa napísať nemocnici sťažnosť. Negatívny postoj vedenia a neschopnosť riešiť vzniknutú situáciu vyústil až do súdneho sporu, ktorý bol pre Stellu v tej chvíli jediným možným riešením.

Lucia má za sebou dva pôrody a i napriek komplikáciám, ich nevníma ako traumatické. Je aktuálne tehotná a na tretie dieťa sa spolu s manželom veľmi tešia.

Lucia má životný nadhľad a pôrod berie ako udalosť, ktorú zažívajú ženy od nepamäti. V jej živote sa nedeje nič výnimočné, až kým neprichádza termín pôrodu. Tlak času spôsobuje, že vrcholí napätie medzi ňou a zdravotníckym personálom a Luciine tehotenstvo sa stáva bojom za jej vysnívaný prirodzený pôrod.

NEVIDITEĽNÁ


Tri príbehy žien vo filme Neviditeľná dopĺňajú tri pôrody. Cez nich sa nám otvára priestor preniknúť do pôrodnej reality na Slovensku a v Dánsku a pochopiť tak udalosti, ktorým Melody, Stella a Lucia čelili. Otvára sa nám priestor uvidieť komplikovanosť témy pôrodnej traumy a nevyhnutnosť zmeny postoja zdravotníckeho systému a spoločnosti voči žene ako rodičke. Potrebe vytvoriť priestor na zmenu a na zachovanie jej základných ľudských práv.

Účinkujú

Penny Simkin
Lucia Gomez
Alexandra Krištúfková
Melody Turner
Zuzana Candigliota,
Stella Marie Valentová a iní


Miesto nakrúcania:

Slovensko
Česká republika
Dánsko
USA

S podporou:

Viac informácii o traume z pôrodu nájdete na:

NAPÍSALI O FILME:

  • film.sk
    Na začiatku tejto cesty som si ani nedokázala predstaviť, akú trasu prejdem.
  • Film sa dial akoby so zásahom zhora. Moji protagonisti a protagonistky mi absolútne dôverovali a do cesty sme dostávali presne to, čo malo byť vo filme.
  • CINEUROPA.NET
    Martiniak follows Stella, who decides to sue a hospital after enduring disrespect, manipulation and violence.