Štáb

Maia Martiniak

produkcia, scenár a réžia


„Uvedomiť si a prijať, že existuje násilie pri pôrode, bola asi tá najťažšia časť na realizácii tohto filmu. Vidieť, že sme časť násilia akceptovali ako súčasť našich životov a už vôbec nám nepríde čudné, ak niekto manipuluje, nerešpektuje, obmedzuje osobnú slobodu, ma neustále udivuje. Ako sme to mohli dopustiť? Príchod nového života na svet by mal byť najkrajší moment dieťaťa a jeho matky, ktorý si prežijú v intimite a bezpečí. Mali by sme sa snažiť, aby tento proces nebol zbytočne narúšaný neoprávnenými medicínskymi zásahmi, aby bola zabezpečená podpora ženy pri pôrode a kontinuita jej pôrodného procesu. Mali by sme sa neustále snažiť udržiavať humánnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lebo práve empatia a myslenie je to, čo nás robí jedinečnými a odlišuje nás od ostatných jedincov na tejto Zemi."
Príchod nového života na svet by mal byť najkrajší moment dieťaťa a jeho matky, ktorý si prežijú v intimite a bezpečí.
Maia Martiniak (Ing. Mgr. art. Mária Martiniaková, narodená 1977, Košice) pracuje ako režisérka dokumentárnych filmov a produkčná televíznych relácii, eventov a reklám. V roku 2001 získala titul Priemyselný inžinier na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte elektrotechniky a informatiky a v roku 2016 titul Mgr.art. na Vysokej škole múzických umení v odbore Réžia dokumentárnej tvorby.
Je držiteľkou ocenenia "Hlavná cena" s filmom PREMENY na filmovom festivale AGROFILM NITRA 2016 (SR) a ocenenia "Najlepší dokumentárny film" na festivale SUNLIGHT International Film Festival Berlín 2017 (Nemecko). V svojich dokumentárnych filmoch sa venuje primárne environmentálnym témam, rozvojovej spolupráci a téme rešpektovania práv detí a žien; OBCHOD SO STRACHOM (očkovanie detí, VŠMU 2012), ZUNA (domáce pôrody, VŠMU 2012), POMOC AFRIKE - PYCO UGANDE (práca UNICEF v Ugande, TV JOJ 2013), PREMENY (práca Človek v ohrození v Keni, Človek v ohrození, Mediapulz a RTVS 2015), MOTÝLIE RÁNO (spontánne potraty, VŠMU 2016), NEVIDITEĽNÁ (trauma z pôrodu, ARINA, Mediapulz a RTVS 2020).

Silvia Panáková

producentka


„Téma traumy po pôrode ma zaujala hneď, keď ma režisérka oslovila. S filmom sme absolvovali rôzne emočné a realizačné fázy, ktoré sme sa spoločne snažili prekonávať a hľadať tie najlepšie riešenia. Film NEVIDITEĽNÁ otvára niekoľko tém a observačným spôsobom necháva divákov a divváčky urobiť si vlastný názor. Verím, že každý jeden divák sa po vzhliadnutí filmu zamyslí nad tým, že ak sa zmení prístup človeka k človeku, život bude pre mnohých lepší a krajší."
Verím, že každý jeden divák sa po vzhliadnutí filmu zamyslí nad tým, že ak sa zmení prístup človeka k človeku, život bude pre mnohých lepší a krajší.
Mgr. art. Silvia Panáková absolvovala v roku 2003 produkciu a manažment na VŠMU v Bratislave. Filmovú produkciu študovala aj na Community College v austrálskom Sydney. Silvia je členkou Európskej filmovej akadémie, Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, ACE /Ateliér de Cinéma Europeén/ a European film promotion. V roku 2010 bola ocenená International Young Screen Entrepreneur, ktorý organizoval British Council na Slovensku a v roku 2015 jej bolo udelené spoločnosťou Ferdinanda Martinenga Srdce v dlani „Za vzájomné priblíženie Slovenska a Austrálie prostredníctvom sveta filmu.
Popri výrobe filmov organizuje Český a slovenský filmový festival v Austrálii od roku 2014 dodnes. V roku 2004 vznikla produkčná firma ARINA, ktorá produkovala alebo koprodukovala filmy ako JAN PALACH - Cena filmovej kritiky za najlepší film roku 2018, BACKSTAGE, FAIR PLAY, LYRIK, ANI VE SNU, MODRÝ TIGER, PRAŽSKÉ ORGIE, Jiří SUCHÝ - Lehce s životem se prát, ČAS GRIMÁS a mnohé ďalšie. 

Ingrid Mayerová

dramaturgia filmu


„Keď vám zubár sfušuje plombu alebo vám zle zoperujú meniskus, bránite sa, odvolávate sa, píšete sťažnosti a podnety na prešetrenie pochybenia zdravotníckeho personálu. Čo však so zle odvedeným pôrodom? Čo s hlbokou traumou, ktorú žena počas pôrodu prežije a potom dlhé roky sa jej nevie zbaviť? Pôrod je jedinečnou udalosťou v živote ženy. Ide o súčasť jej celoživotného kontinua. Je neoddeliteľný od toho, čo bolo v jej živote pred ním, ani od toho, čo bude nasledovať po ňom. Každý pôrod je unikátny a neopakovateľný v prežívaní dvoch kľúčových aktérov – matky a dieťaťa. Je to intenzívny prejav sily prírody a ľudskej prirodzenosti, ktorý v žene zanecháva hlboký celoživotný dojem. Je rodiaca žena pacientka, ktorá partí do nemocnice? Je príchod dieťaťa diagnóza? Treba k pôrodu infúzie, analgézie, chirurgické zákroky? Maia je celou svojou bytosťou intelektuálne, emocionálne aj spirituálne hlboko spätá so ženským svetom. Pýta sa a hľadá odpovede na veľké tajomstvo zrodenia. Pretože „Rozdelenie kvapky Božieho vedomia na mužský a ženský princíp a nekonečná túžba oboch týchto častí po spojení sú príčinou vzniku života.“
Každý pôrod je unikátny a neopakovateľný v prežívaní dvoch kľúčových aktérov – matky a dieťaťa.

Prof. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD.(1963) absolvovala FAMU Praha (1987) a neskôr Summer Academy of Cultural Management Rady Európy v Salzburgu (1996). Venuje sa dramaturgii dokumentárnych filmov, je pedagogička a vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU. V roku 2014 bola vymenovaná za profesorku v odbore Filmové umenie a multimédiá.


Bibliografia:

Miklós Jancsó (monografia, Praha 1990), Dramaturgia nehranej audiovizuálnej tvorby (učebnica, Bratislava 2000), Základná dokumentárna škola (zostavovateľka zborníka, Bratislava 2001), Ostáva človek Martin Slivka – spolueditori R. Lužica a R. Urc (monografia, Bratislava 2009).

Výber z filmografie:

scenár televízneho filmu Machinko, spoluautorka scenára filmu Martin Slivka muž ktorý sadil stromy, réžia dokumentárnych filmov Rozhovory o príbehu, Nataša Bohumila Jolana, dramaturgia mnohých autorských, sociálnych, populárno-náučných a vzdelávacích dokumentárnych filmov. Autorka 12-dielneho dokumentárneho cyklu Ženy o ženách, autorka dokumentárneho triptychu Iné ženy, dramaturgička i autorka námetov dokumentárnych cyklov Čarovný svet animovaného filmu, Slovenské kino, Pánovi učiteľovi, Prvá, Biele vrany a hrdinovia medzi nami, Môj emigrant a celovečerných dokumentárnych filmov Afgánske ženy za volantom, Absolventi, Súď ma a skúšaj, Prešiel som hranicu, Lyrik, Zem ktorá hľadá svoje nebo, Svetlé miesto, Volanie a ďalších v realizácii.

Biba Bohinská

dramaturgia scenára


„Je dôležité hovoriť o veciach, o ktorých sa v našej spoločnosti stále ešte „nehovorí“. Popôrodné traumy, správanie sa nemocničného personálu, ktorý zvykne zabúdať, že rodičky sú zdravé ženy a nie pacientky, nedôstojnosť niektorých „overených“ postupov pri pôrodoch a neschopnosť počúvať matkine telo sú v našej spoločnosti stále tabuizovanou témou. Rovnako ako mnohé iné témy spojené so ženstvom, naturálnymi procesmi, bez ktorých by nebol život a prirodzeným návratom k ženským inštinktom. Tak veľmi sa snažíme byť civilizovaní, že prestávame byť prirodzení a spojení s prírodou. Som rada, že som stála pri zrode filmu Neviditeľná, ktorý sa snaží niektoré z týchto tém pomenovať a ukázať, že sa to dá aj inak. Našou ambíciou nie je nikoho urážať, alebo odsudzovať postupy, ktoré sú správne. Ale niekedy je dobré vrátiť sa k vlastnej prirodzenosti a dôverovať ľudskému organizmu, že je múdrejšie ako všetky mozgy a múdre hlavy sveta."
Som rada, že som stála pri zrode filmu Neviditeľná, ktorý sa snaží niektoré z týchto tém pomenovať a ukázať, že sa to dá aj inak.
Biba Bohinská je hlavnou autorkou úspešného a oceňovaného seriálu RTVS: TAJNÉ ŽIVOTY a TAJNÉ ŽIVOTY 2. Seriál získal cenu Igric za scenár a hlavnú cenu na filmovom festivale v Plzni v kategórií seriálová tvorba ako i nomináciu na cenu OTO. Biba Bohinská je taktiež spoluautorkou seriálu HNIEZDO, ktoré v súčasnej dobe láme rekordy sledovanosti na RTVS. Pre televíziu Markíza ako hlavná scenáristka vytvorila tri sezóny obľúbeného seriálu SESTRIČKY a RED BAND SOCIETY patrí k spoluautorkám sledovaných a divácky obľúbených OTECKOV. Dramaturgicky sa podieľala na mnohých filmových projektoch, medzi ktoré patria FAŠIANGY, BACKSTAGE, 8 HLÁV ŠÍLENSTVÍ, MALÝ ZÚRIVÝ ROBINSON, COLNICA. NEVIDITEĽNÁ a iné. Taktiež napísala tri knihy: ŽENA V PÔVODNOM ZNENÍ, TAJNÉ ŽIVOTY1 a TAJNÉ ŽIVOTY 2.

Zuzana Krišková

odborná konzultantka


„Témou traumy z pôrodu sa zaoberám už niekoľko rokov a často som musela vysvetlovať, že táto téma si skutočne zasluhuje pozornosť. Stretla som sa tým ako bola existencia traumy popieraná, zosmiešňovaná a ženy boli za svoje pocity zahanbované a bol v nich vyvolávaný pocit viny. Pri pozeraní filmu UNSEEN som mala zimomriavky. Maia Martiniak dokázala priblížiť príčiny traumy a ukázuť jej ničivú silu na životy žien. Môžeme vidieť kontrast medzi starostlivosťou, ktorej cieľom je ženu rýchlo "sprocesovať" a takou, ktorá plne rešpektuje ženu ako jedinečnú bytosť a my máme možnosť vidieť pôrod ako nádherný a posiľnujúci zážitok zrodu novej rodiny. Maia dokázala zachytiť krehkosť aj silu žien, ktorá je prítomná bez ohľadu nato koľko zranení si ženy so sebou nesú."
Maia Martiniak dokázala priblížiť príčiny traumy a ukázuť jej ničivú silu na životy žien.
Ing. Zuzana Krišková, PhD., v roku 2006 ukončila inžinierske štúdium a v roku 2011 doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2008 sa intenzívne vzdeláva v oblastiach súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom. Tento záujem vyústil aj do založenia občianskeho združenia Ženské kruhy, ktorého je spoluzakladateľkou a od roku 2015 aj predsedníčkou.
Podieľa sa na jeho komunitných, advokačných, výskumných a publikačných aktivitách. Je absolventkou viacerých seminárov zameraných na traumu a posttraumatickú stresovú poruchu po pôrode. V rokoch 2013 – 2016 viedla niekoľko workshopov a prednášok zameraných na hrubé a nerešpektujúce zaobchádzanie so ženami pri pôrode. Od roku 2014 pôsobí ako konzultantka pri viacerých domácich aj zahraničných výskumoch zameraných na rôzne aspekty pôrodnej starostlivosti. Je spoluatorkou publikácie Ženy – Matky –Telá : Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktorú v roku 2015 vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy.

Michal Babinec

kamera


„Pred nakrúcaním filmu Neviditeľná som o traume z pôrodu nevedel skoro nič. Téma ma však zaujala a vrámci prípravy na film a samotného natáčania som pochopil, ako doležité je, aby ženy mali z pôrodu dobrý zážitok. Ako veľmi to môže ovplyvniť samotné ženy, ale aj ich vzťahy s dieťaťom, partnerom, či okolím. Počas nakrúcania som sa navyše aj ja stal otcom a poznanie a skúsenosť z filmu mi pomohli byť mojej partnerke, v jej tehotenstve a pri jej pôrode, väčšou oporou."
Počas nakrúcania som sa navyše aj ja stal otcom a poznanie a skúsenosť z filmu mi pomohli byť mojej partnerke, v jej tehotenstve a pri jej pôrode, väčšou oporou.
Kameraman Michal Babinec sa realizuje pri hranom a dokumentárnom filme, hudobných videách a reklamách. Študoval na ECAM, filmovej škole v Madride. Má za sebou množstvo úspešných projektov ako napríklad krátke filmy NINA (Najlepšia kamera - Alcine 2015), PRÁZDNO a SRDCE (Najlepšia kamera - L'Alfas de Pi 2017 a 2018), FLORA (Najlepšia kamera - Semana de Cine de Medina del Campo 2019), celovečerný dokumentárny film KEĎ SME BOLI DIVOKÍ (Najlepší dokumentárny film - Alcances 2017) a experimentálny hraný film EUROPA. Jeho komerčné projekty zahŕňajú prácu pre klientov ako Volkswagen, Samsung, Mastercard, Lidl, MAPFRE a iné.
V roku 2018 bol súčasťou Berlinale Talents Camera Studio a Talent Demo showcase na festivale Camerimage. Jeho práca na projekte Hrdinovia dneška bola zaradená do užšieho výberu v rámci kategórie Film Craft: Cinematography category na festivale v Cannes, Lions 2019. Je členom BRBR film collective, Asociácie slovenských kameramanov a žije v Madride.

Tomáš Kobza

zvuk a kamera


„Ako jeden z mála priznaných a prvých mužov na Slovensku som asistoval svojej žene pri domácom pôrode. V intimite a bezpečí domova som chytil pri narodení nášho syna Oskara do náručia a podal som ho svojej žene. Vďaka domácemu prostrediu sme tak ostali bez rušenia až do ďalšieho rána, kým neprišla pediatrička. Bol to pre mňa najsilnejší životný zážitok, ktorý by som želal každému mužovi. Vďaka tejto skúsenosti som si naplno uvedomil svoj status otca a prehĺbilo to moju lásku k rodine. Dokumentárny film s témou traumy z pôrodu bola pre mňa príležitosť pozbierať skúsenosti iných žien s pôrodmi v nemocnici a konfrontovať ju s mojimi osobnými zážitkami. Mám pocit, že pôrodníctvo na Slovensku potrebuje nevyhnutnú zmenu, nakoľko pôrod nie je choroba, ale fyziologický proces, kedy prichádza dieťa na svet. Malo by sa tak stať v láskavom a bezpečnom prostredí."
Som jeden z prvých priznaných mužov na Slovensku, ktorý asistoval svojej žene pri domácom pôrode.
Tomáš Kobza (1979, Bratislava) po ukončení stredoškolského vzdelania začal pracovať ako ako asistent produkcie pre nezávislú filmovú spoločnosť TRIGON PRODUCTION. Práca pre túto firmu mu umožnila hlbšie spoznať audiovizuálnu tvorbu a špecifikovať svoje tvorivé zameranie. Po takmer desiatich rokoch prešiel do externého prostredia a ako asistent zvuku a kameraman sa venuje televíznym reláciam, seriálom a dokumentárnym filmom.
Bol súčasťou nakrúcaní filmov ako ZAMATOVÍ TERORISTI (réžia P. Kerekes), BUDUJEME SLOVENSKO (réžia: B. Beňová), FETIŠE SOCIALIZMU (RTVS, kolektív), MÔJ OTEC GULAG (réžia F. Palonder), GEN.sk (RTVS, koletív), NEBO, PEKLO, ZEM (réžia: L. Siváková), JURIJ DOJČ (réžia K. Kraus), MESIAC V NÁS (réžia D. Fabiánová) a iné.

Mária Hirgelová

strih


„Keď som sa spoznala s Maiou, téma pôrodov mi bola celkom neznáma. Počas dlhých hodín v strižni, pri opakovanom sledovaní záberov z pôrodov som pocítila aj cez monitor, akým zázrakom je narodenie dieťaťa. Bohužiaľ v našich materiáloch bolo aj veľa zbytočnej fyzickej a psychickej bolesti rodičiek - a to ma veľmi zasiahlo. Pôrod sa týka všetkých z nás - či sme už rodili, alebo nie - veď každý z nás sa narodil svojej mame a mnohé majú z toho doteraz traumu. A to je niečo, čo by som aj prostredníctvom tohto filmu chcela pomôcť zmeniť."
Pôrod sa týka všetkých z nás - či sme už rodili, alebo nie.
Mgr. art. Mária Hirgelová (1993, Bratislava) získala v roku 2018 magisterský titul v odbore Strih na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Viaceré krátke filmy, ktoré počas štúdia strihala boli premietané a oceňované na domácich aj zahraničných festivaloch - napríklad filmy TOTO NIE JE HRA, AION a ODCHÁDZAME Z TEJTO KRAJINY. Film NEVIDITEĽNÁ je jej celovečerným dokumentárnym debutom.

Sandra Urbančíková

hudba


„Tvoriť hudbu do celého filmu bolo vždy mojim snom a tak som veľmi vďačná za túto príležitosť pri filme, ktorého téma sa ma ako ženy - matky veľmi týka a dotýka. Sama som rodila doma, do vody a preto som pôrod v pôrodnici videla prvýkrát až na obrazovke cez film Neviditeľná. Je pre mňa veľmi smutné, že v dnešnej dobe míňa moja krajina viac peňazí na život štátnikov, namiesto investovania financií do miesta, na ktorom prichádzajú na svet noví ľudia, do miesta, na ktorom títo najmenší ľudia zacítia prvý kontakt so svetom. Že je toto miesto tak stiesnené, nekomfortné, plné časovej tiesne, ktorá vplýva na deti, rodičky, aj ich rodiny. Dúfam, že tento film pomôže otvoriť oči našej krajine. Že ľudia cez obraz zacítia, aké dôležité sú prvé minúty života pre dieťa aj pre matku, že uvidia možnosti aké ponúkajú iné krajiny, od ktorých v mnohých iných oblastiach naozaj nemáme ďaleko. Držím nám palce."
Sama som rodila doma, do vody a preto som pôrod v pôrodnici videla prvýkrát až na obrazovke cez film Neviditeľná.
Sandra Urbančíková alebo Eniesa  je slovenská speváčka, hudobníčka a autorka. Na pódiu ju väčšinou uvidíte spievať s gitarou, ale niekedy aj so santurom, alebo inými nástrojmi v rôznych hudobných zostavách. Okrem vlastných skladieb, vytvára aj hudbu pre divadelné, tanečné a multižánrové predstavenia, tiež hudbu do filmov. Jej prvé dva albumy 333 To Nusein a DomoRaj vznikli v Bratislave. Za vytvorením tretieho s názvom Meet Blue Animal sa vrátila do svojich rodných Košíc, kde na ňom v štúdiu UnderGroove Studio spolupracovala s Pavlom Jeňom (IMT Smile, Cha Bud!), členom jej kapely Eniesa & Le´Murs. Práve s ním tvoria už niekoľko rokov a od roku 2017 spoločne vystupujú aj vo dvojici pod menom Eniesa & PJ´s lab. V roku 2017 sa tiež obaja objavili na sólovom albume Franty Černého z kapely Čechomor "Franta 2017". 

Pavol Jeňo

hudobník


„Ako človeka, ktorý miluje život sa ma silno dotkla téma tohoto filmu. V dnešnej problematickej dobe sa v našej spoločnosti stále nad niektorými vecami prižmurujú oči a riešia sa všelijaké politické a existečné témy. A základne práva žien, matiek, nositeliek života sú akoby stále tabu. Tak veľmi sa snažíme "mať" , že prestávame byť- prirodzení, láskaví, ohľaduplní, opatrujúci sa navzájom. Veľmi rád som sa zúčastnil spolupráce na filme Neviditeľná, ktorý sa snaží niektoré z týchto tém pomenovať a ukázať iné možnosti ako sa to dá. Verím že v blízkej budúcnosti sa aj vďaka tomuto filmu zmenia podmienky a zlepší sa starostlivosť o ženy pri pôrodoch."
Verím že v blízkej budúcnosti sa aj vďaka tomuto filmu zmenia podmienky a zlepší sa starostlivosť o ženy pri pôrodoch.
Pavol Jeňo (1983, Košice) aktívny hudobník, skladateľ, producent a aranžér, pedagóg a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Od roku 2000 aktívne pôsobí na Slovenskej hudobnej scéne (IMT Smile, Eniesa, P. Lipa, Cha bud atd..). V roku 2015 zakladá vlastné nahrávacie štúdio PJ's LAB, kde sa venuje komponovaniu, produkcii, aranžovaniu mixáži aj masteringu audiovizuálnych diel a to nielen s profesionálmi, ale aj začínajúcimi umelcami.

Samuel Škubla

majster zvuku


„Hneď po tom, ako som bol oslovený spolupracovať na zvukovej postprodukcií filmu Unseen, téma ma zaujala. Vedel som, že psychická pohoda počas tehotenstva a pri pôrode je dôležitá, no úplne som si neuvedomoval, až aká nepohoda dokáže v nemocnici vzniknúť. Osobne veľmi citlivo vnímam všetky rušivé zvuky, ktoré na prvý pohľad nie sú ”vidno”, no stále pôsobia na psychiku a duševné zdravie človeka. A to ma na filme asi najviacej zasiahlo - počuť a vidieť rozdielny prístup ľudí v rôznych zariadeniach, nemocniciach a krajinách. Žiaľ (alebo ešte že) tieto rozdiely bolo vidno už pred zvukovou postprodukciou a akoukoľvek štylizáciou."
A to ma na filme asi najviacej zasiahlo - počuť a vidieť rozdielny prístup ľudí v rôznych zariadeniach, nemocniciach a krajinách.
Mgr. art. Samuel Škubla absolvoval v roku 2019 štúdium zvukovej skladby na filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Popri spolupráci na množstve krátkých filmov a dokumentov spolupracoval na tvorbe zvukovej zložky na viacerých celovečerných filmoch, medzi ktoré patrí PIVNICA (I. Voloshin), OSTRÝM NOŽOM (T. Kuhn), CASINO.SK (J. Sabol) alebo AMNESTIE (J. Karásek). Jeho absolventský film, KID (G. Valentovič), bol premiérovaný na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch (KVIFF2019). V roku 2017 získal cenu na festivale Áčko za najlepší zvuk v študentskom filme, za film CHINA (G. Valentovič) a spolupracoval aj na filme ČIARA (P. Bebjak), ktorý vyhral cenu za najlepší zvuk na oceňovaní Slnko v Sieti v roku 2018.